2009, ഏപ്രിൽ 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഫൈയില്‍ഡ് - എന്തു ചെയ്യണം

ഇത് ഞാന്‍ മറ്റൊരു സൈറ്റില്‍ വായിച്ചതാണ്. അതേ പടി പകര്‍ത്തുന്നു. എന്റെ സഹബ്ലോഗര്‍ മാരെ കൂടി അറിയിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങക്കും ഇത് മെയിലായിട്ട് കിട്ട് വായിച്ചതാണേല്‍ മറന്നേക്കുക. ഒരു പുതു മണവാട്ടിയുടെ രോദനമാണ്.

Dear software Technical Support team,


Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed a distinct slow down in overall system performance — particularly in the flower and jewelry applications, which operated flawlessly under Boyfriend 5.0.

In addition, Husband d 1.0 uninstalled many other valuable programs, such as Romance 9.5 and Personal Attention 6.5 and then installed undesirable programs such as NFL 5.0, NBA 3.0, and Golf Clubs 4.1. Conversation 8.0 no longer runs, and Housecleaning 2.6 simply crashes the system. I’ve tried running Nagging 5.3 to fix these problems, but to no avail. What can I do?

Signed,

Mrs.Desperate

Dear Mrs.Desperate,

First keep in mind, Boyfriend 5.0 is an Entertainment Package, while Husband 1.0 is an Operating System. Please enter the command “http: I Thought You Loved Me.html” and try to download Tears 6.2 and don’t forget to install the Guilt 3.0 update.

If that application works as designed, Husband 1.0 should then automatically run the applications Jewelry 2.0 and Flowers 3.5. But remember, overuse of the above application can cause Husband 1.0 to default to Grumpy Silence 2.5, or Beer 6.1 . Beer 6.1 is a very bad program that will download the Snoring Loudly Beta.

Also, do not attempt to reinstall the Boyfriend 5.0 program. These are unsupported applications and will crash Husband 1.0 . In summary, Husband 1.0 is a great program, but it does have limited memory and cannot learn new applications quickly. You might consider buying additional software to improve memory and performance. We recommend Food 3.0 and Soft Speech 7.7.

Good Luck,

software Technical Support team

courtesy:http://gconnect.in/gc/lifestyle/humor/software-failure.html

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു...

ഒരു പുതു മണവാട്ടിയുടെ രോദനം നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ലേ വായനക്കാരേ.

അപ്പു പറഞ്ഞു...

ഹ..ഹ. ചിരിച്ചു മരിച്ചു.

അഗ്രജന്‍ പറഞ്ഞു...

ഹഹ അങ്കിളേ... ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രോദനം :)

ഓടോ:
ആ പുതുമണവാട്ടിയിപ്പോ മുത്തശ്ശിയായിട്ടുണ്ടാവും :)

ജയതി പറഞ്ഞു...

:)