2009, ജൂൺ 18, വ്യാഴാഴ്‌ച

നമ്മുടെ നാടിനും വേണ്ടേ ഒരു ചിഹ്നം(ഐക്കോണ്‍)?


ഒരു ചിഹ്നം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക
നമ്മുടെ നാടിനും വേണ്ടേ ഒരു ചിഹ്നം(ഐക്കോണ്‍)?
http://www.icons.org.uk/introduction
എന്ന വെബ്ബ്സൈറ്റ് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെഓരോ പ്രദേശത്തിനും ചിഹ്നങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം.കൂടുതല്‍ പേര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിനും (അത്തപ്പൂക്കളം,മഹാബലി,തെങ്ങ്,നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ആന), തിരുവനന്തപുരം(സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, റ്റെക്നോപാര്‍ക്ക്,ശ്രീപദമനാഭക്ഷേത്രം, പാളയം പള്ളി)കോട്ടയം (പി.ടി.ചാക്കോയുടെ പ്രതിമ), കോഴിക്കോട്(പൊറ്റക്കാടിന്‍റെ പ്രതിമ), കാഞ്ഞങ്ങാട്(പി.സ്മാരകം എന്നിങ്ങനെ http://www.icons.org.uk/introduction

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: