2009, മേയ് 26, ചൊവ്വാഴ്ച

അതിജീവനം

Survival of the fittest

'gconnect' എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്നും മെയിലായി കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണിത്. കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടും സമയ നഷ്ടമാകില്ല.