2012, സെപ്റ്റംബർ 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

ശിവരാജയോഗി മഹാഗുരു തൈക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമികൾ


ശിവരാജയോഗി മഹാഗുരു തൈക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമികൾ

 തിരുവിതാംകൂറിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമികൾ ചട്ടമ്പിയെ യോഗമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് സച്ചിദാനന്ദസാഗരം (സ്വയം പ്രകാശാശ്രമം ,തിരുവനന്തപുരം 2008)
എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളായ രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെപ്തംബർ 8(ചട്ടമ്പിസ്വാമി ജയന്തി ദിനം)ലക്കം മനോരമ കാഴ്ചപ്പാട് പേജിലെ സഹസ്രകിരണനായ വിദ്യാധിരാജൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ എഴുതി.

 139 വർഷം മുൻപ്,കൃത്യമായിപറഞ്ഞാൽ 1873 മുതൽ തൈക്കാട്ടെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലത്തു വച്ച് അവർണ്ണ-സവർണ്ണസമുദായത്തിൽ പെട്ട നാനാജാതി മതസ്തരെ തന്നോടൊപ്പം തൈപ്പൂയസദ്യയ്ക്കു ഒരേ പന്തിയിൽ ഇരുത്തി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ പന്തിഭോജനം തുടങ്ങിവച്ച ശിവരാജയോഗി അയ്യാസ്വാമികളെ( 1960 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശിവ തിരുവടികൾ എന്ന ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ അയിത്തോച്ചാടനം എന്ന അദ്ധ്യായം പേജ് 114 മുതൽ കാണുക)
ആചാര്യനെ ,ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരത്താവിനെ ശ്രീ രാജീവ് "ഒരാൾ" മാത്രമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചതു ശരിയായില്ല.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ,മനോന്മണീയംസുന്ദരൻപിള്ളയുടെ അതിഥി ആയിരുന്നു എന്നത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നു രാജീവ്.പക്ഷേ,പിള്ളയുമായി അല്പസമയം (മാത്രം) സംഭാഷണം നടത്തിയെന്നു ശ്രീ ഇരിങ്ങാലക്കുട.ചിക്കാഗോ സന്ദർശനത്തിനും പ്രസംഗത്തിനും മുൻപ് 1892 ലാണ് വിവേകാനന്ദന്റെ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശനം.അന്നദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട സ്വാമിയല്ല.മനോന്മണീയം ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മഹാരാജ്ഞിയിൽനിന്നും റാവു ബഹദൂർ സ്ഥാൻ വാങ്ങിയ ലണ്ടൻ റിസേർച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും എഫ്.ആർ.എച്ച്.ഏബഹുമതി വാങ്ങിയ പണ്ഡിതൻ.അദ്ദേഹത്തെ പേരൂർക്കടയിലെ ഹാർവ്വീപുരം ബംഗ്ലാവിൽ എത്തി സന്ദർശിക്ക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് വിവേകാനന്ദൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നതുതന്നെ.മനോന്മണീയത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൻ പ്രൊഫ.എൻ.സുന്ദരൻ പിള്ള തിരുനെൽ വേലി എം.ഡി.റ്റി.ഹിന്ദുകോളേജ് ശതാബ്ദി സോവനീറിൽ (1976 പുറം 82) ഇക്കാര്യം പറയുന്നു.

പി.സുബ്ബയ്യാപിള്ള രചിച്ച കേരള സാംസ്കാരികവകുപ്പു 1991 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി.എസ്സ്.നടരാജപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രം പേജ് 12 ലും ഈ വിവരം കാണാം. പേരൂർക്കടയിലെ പി.നടരാജപിള്ള മെമ്മോരിയൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി സോവനീർ 2008 പേജ് 65 ല് കുട്ടിയായ നടരാജനോടൊപ്പം വിവേകാനന്ദൻ ഹാർവ്വീപുരം കുന്നിലെ അടുപ്പുകൂട്ടാൻ പാറയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചതും 2 ദിവസം ഹാർവ്വീപുരം ബംഗ്ലാവിൽ താമസ്സിച്ചതുംവിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണോ ശ്രീരാജീവ് മനോന്മണീയം നൽകിയ ആതിഥ്യ പുതിയ കണ്ടു പിടുത്തം എന്നു പറയുന്നു. ദ്രാവിഡസംസാരമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അതിപുരാതനസംസ്കാരമെന്നു സ്വന്തം കൃതികളിലൂടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു ശ്രീ രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട.ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വേദാന്ദ നിരൂപണം.പ്രാചീനമലയാളം എന്നീ കൃതികൾ തയാറാക്കിയത് തന്റെ പിതാവിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാണെന്നു തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമികളുടെ ജീവിചരിത്രതിൽ മകൻ ലോകനാഥ പിള്ള പറയുന്നു (ശിവഗിരി മഠാധിപതിയ്ക്ക് 10.9. 120 ലെഴുതിയ കത്ത് കാണുക

.വിവേകാന്ദ സ്വാമികളും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഖേചരി മുദ്രയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവത്രേ.പക്ഷേ ചട്ടമ്പിയെ ഖേചരി മുദ്ര പഠിപ്പിച്ചത് അയ്യാ സ്വാമികളായിരുന്നു എന്നു 1997 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അയ്യാ ജീവചരിത്രം പേജ് 77 ല് കാണാം. യോഗമുറകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വെൺകുളം പരമേശ്വരനായിരുന്നു എന്നു ധാരണ വച്ചു പുലർത്തുന്നവരാണ് ശ്രീ രാജീവ് ഇരിങ്ങാളക്കുടയും എം.ജി.യൂണിവേർസിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ രാജൻ ഗുരുക്കളും മറ്റും.

ശിവരാജയോഗം എന്നാൽ എന്തെന്നു മൻസ്സിലാക്കാത്തതു കൊണ്ടു വരുന്ന അജ്ഞത.ചര്യ,ക്രിയ,യോഗം,ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ നാലു വിഭാഗം ഉണ്ട് ശിവരാജയോഗത്തിൽ.കാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ യോഗാ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിരുന്ന യോഗാപണ്ഡിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ശിവരാജ യോഗി,മഹാഗുരു തൈക്കാട് അയ്യാസ്വാമികൾ എന്നറിയണെമെങ്കിൽ ശിവരാജയോഗത്തെ കുറിച്ചും അയ്യാസ്വാമികളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കണം.

2012, ജൂലൈ 31, ചൊവ്വാഴ്ച

പുത്തേഴന്റെ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യപ്രയോഗം


പുത്തേഴന്റെ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യപ്രയോഗം 1964 ല് പ്രഥമ ജ്ഞാൻപീഠ പുരസ്കാരത്തിനു കവിത ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഭാരതീയ പുരസ്കാരം കിട്ടാനർഹതയുള്ള കവി ഇല്ല എന്ന് കേരളസാഹിത്യാക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചതായി കേൾക്കുന്നു എന്ന് കെ.വി.ബേബി(ജൂലൈ 27 ലക്കം മലയാളം പേജ് 105അഴീക്കോട് ജീയെ ഉദ്ദരിച്ചെങ്കിൽ).അക്കാലത്തെ സാഹിത്യാക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് പുത്തേഴത്തു രാമൻ മേനോനായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പുത്തേഴന്റെ പ്രതികരണം. ഡോ.കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള,നീലകണ്ഠനിലയം, പൊൻകുന്നം Mob:9447035416 E-mail drkanam@gmail.com

ZBNSFarming

 
Posted by Picasa

2012, മാർച്ച് 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

കൃഷിപാഠശാലയോ വൈദ്യപാഠശാലയോ?

കൃഷിപാഠശാലയോ വൈദ്യപാഠശാലയോ? നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമേഖലയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും നേർസിംഗ് കേളേജുകളും ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണു ഞാൻ.അവിടെ നിന്നിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ യുവാക്കൽള്ക്കും ജോലി ഉറപ്പു.ആഗോളരംഗത്തു തന്നെ ചികിസാർമ്ഗത്തു നമ്മെ വെല്ലാൻ കഴിവുള്ള രാജ്യം ഇല്ല.കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലയാളി ഡോക്ടർമാരും നേർസുമാരും ഉണ്ടാകണം.അതു ലോകത്തിനു മൊത്തം ഗുണം ചെയ്യും. പാരമ്പര്യ രീതിയിയിലുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതി പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള ജനസ്മൂഹം ഉണ്ടാകൂ എന്നറിഞ്ഞിരുന്നതിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്(തിരുവിതാം കൂറിലെ മരച്ചീനിക്കൃഷിയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ വിശാഖം തിരുനാൾ ആവണം.കോ ന്നിയിൽ ഒരു കൃഷിപാഠ ശാല തുടങ്ങി.ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ അതു മണ്ണൊലിപ്പു ഗവേഷണകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി.അടുത്ത വർഷം കേരള സർക്കാർ തുറക്കാൻ പോകുന്ന നാലു പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്ന് ഈ കൃഷി പാഠശാല ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിയിക്കുമത്രേ. വൈദ്യത്തിനും കൃഷിയ്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, കാർഷികവൃത്തി യിലൂടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നൂറ്റിരണ്ടാം വയസ്സിലും നല്ല ആറൊഗ്യവാനായ കൃഷിക്കാരനായ പിതാവിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ, കൃഷി യിടം വൈദ്യ പാഠശാല ആക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി.വനഭൂമികളാൽ സമ്പന്നമായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനു പറ്റിയ എത്രയോ ഭൂമി വേറേ കിടക്കുന്നു.കൃഷിയ്ക്കുള്ളതു കൃഷിയ്ക്കും വൈദ്യത്തിനുള്ളതു വൈദ്യത്തിനും കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം.മഹാറാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിലെ കൃഷി മഹർഷി സുഭാഷ് പാലേക്കർ ആവിഷ്കരിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചെലവില്ലാത്ത പ്രകൃതി സുഹൃദ ആത്മീയ കൃഷി രീതി,ദൈ വത്തിന്റെ സ്വന്തം കൃഷി രീതി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മോഡൽ കൃഷിയിടമായി കോന്നിയിലെകൃഷിപാഠശാല മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. പുതുപുത്തൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അവ പ്രകൃതി സൗഹ്രുദരീതിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവ എങ്കിൽ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും.അവ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും.രോഗവിമുക്തിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും.ആധുനിക വൈദ്യത്തിനു ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങൾക്കു സമാശ്വാസം (കെയർ) നൽകാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവയെ ഭേദമാക്കാൻ(ക്യൂർ) കഴിയില്ല.കൃഷി രോഗങ്ങളെ തടയാൻ നല്ലതാൺ.രോഗവിമുക്തി കൈവരിക്കാനും.ലോകപ്രശസ്ത കാർഷിക വിദഗ്ദന് എം.എസ്സ് സ്വാമിനാഥൻ എഴുതിയതു കാണുക.ഒരു രാജ്യ്ത്തെ കൃഷി നാശിച്ചൽ ആ രാജ്യത്തെ സർവ്വതും നശിക്കും.കൃഷിയ്ക്കു വേണ്ടതു കൃ ഷിയ്ക്കു നൽകാനും വൈദ്യത്തിനു വേണ്ടതു വൈദ്യത്തിനു നൽകാനും സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. -- Dr.Kanam Sankara PillaiMS,DGO. Neelakanda Nilayam KVMS Road,Ponkunnam 686506 Kerala Tele:04828-221133 Mob: 9447035416 Blog: www.drkanam.blogspot.com