2010, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

തലൈക്കൂത്ത്.കേരളാ മോഡല്‍?

തലൈക്കൂത്ത്.കേരളാ മോഡല്‍?
തെഹല്‍ക്കയില്‍ എത്തിയ ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത തലൈകൂത്ത്
എന്ന ഭയാനക പ്രവര്‍ത്തിയെ കുറിച്ചു ഷാഹിന 1841 ലക്കം കലാകൗമുദിയില്‍
പറയുന്നു.പൊന്‍ കുന്നത്തെ സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ ഫോറം ദയാവധത്തെക്കുറിച്ചു
നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഷാനിന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത തലൈക്കൂത്തിനെ കുറിച്ചു
ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.ദയാവധം എന്ന പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കി സ്വഛന്ദമരണം
എന്നു വേണം പ്രയോഗിക്കാന്‍ എന്നായിരുന്നു പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം.
ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടയില്‍ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലും പ്രായമായവര്‍ക്കു സ്വഛന്ദമരണം
നല്‍കാന്‍ സഹികെട്ട ചില ബന്ധുക്കള്‍ നടത്തുന്ന ചിലപൊടിക്കൈകള്‍ ഒരു
ശ്രേഷ്ടപൗരന്‍ വിവരിക്കയുണ്ടായി.
ഷാഹിനയെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ:
കേരളത്തില്‍ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുമോ? ഇല്ലെന്നാര്‍ക്കറിയാം?