2009, സെപ്റ്റംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

ക്ലിന്റ്_ഷോര്‍ട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഗിഫ്ഫ്റ്റെഡ് ചൈല്‍ഡ്


7 വയസിനുള്ളില്‍ 20000 ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ച് അനശ്വരതയിലേക്ക് നടന്നു മറഞ്ഞ ക്ലിന്റ് (Clint ) നെക്കുറിച്ച് മലയാളിയായ "ബഷീര്‍ കെ" രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം സൌജനൃമായീ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയുന്നതിന് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക "http://rapidshare.com/files/276799639/Clint_Short_lif_of_a_gifted_Child.pdf.html"