2010, ഏപ്രിൽ 25, ഞായറാഴ്‌ച

അമിതാബ് ബച്ചന്‍റെ രോഗം

അമിതാബ് ബച്ചന്‍റെ രോഗം
കരള്‍ സിറോസ്സിസ്
കരള്‍ വളരെ മൃദുവായ ഒരവയവമാണ്.
അതു ചകിരി പോലെ ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോസ്സിസ്.
തുടര്‍ന്നു കരള്‍ നടത്തിയിരൂന്ന ശരീരധര്‍മ്മ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
മന്ദഗതിയിലാകും.മഞ്ഞപ്പിത്തം വരും.വയര്‍ വീര്‍ക്കും(മഹോദരം.)
രക്തം ഛര്‍ദ്ദിക്കാം.
സാധാരണ കുടിയന്മാരിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കാണുക.മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നവ്രിലും
ചില ഔഷധങ്ങള്‍ കഴിച്ചവരിലും സിറോസ്സിസ് ഉടലെടുക്കാം.

ബി ബീയ്ക്ക് കൂലിയുടെ ഷൂടിംഗിനിടയില്‍ അപകടം വന്നപ്പോള്‍ രക്തം കുത്തിവയ്പ്പു വഴി
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്നയിനം വൈറല്‍ ബാധ പിടിപെട്ടു
.മദ്യപാനി അല്ലാത്ത ബച്ചനും തുടര്‍ന്നു സിറോസ്സിസ് പിടിപെട്ടു.

കാമിലാരി എന്ന തട്ടിപ്പു മരുന്നു കഴിച്ചാല്‍ കുടിയന്മാര്‍ക്കു മഹോദരം പിടിപെടില്ല
എന്ന അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഇടയില്‍ വ്യാപകമായുണ്ട്.
പദ്മനാഭന്‍ വൈദ്യര്‍ എന്റെ പേരിലും തട്ടിപ്പു പരസ്യം നലകാറുണ്ട്.
നിയമനടപടികള്‍ക്കൊരുങ്ങുകയാണ്.

See the reception report on Dr. Tharoor MP

Dr. Tharoor I am so sorry to say that you failed to keep the difference from other MPs. The flex Boards are against your wishes to receive you after the controversy on IPL. The maximum number of kerala leaders from TVM I saw there and less in number of party members. The cricket fans are crouding with others around you without any decipline. We the aged and unhealthy people were away from you due to the media coverage and little croud around you.
As a result I shame on this type of you at Trivandrum. There was so many leaders to control them to stand in a line up to the out gate, so that everybody can see you and support you.
The induviduals from various walk of life crowded there can't be identified. However I came to recive you as a rep of http://supporttharoor.org at Trivandrum and was far away from you due to your unfavourable political support. Kindly visit the site to see the induvidual support from all over the World.

I would like to present you our presence.

Keralafarmer : Chandrasekharan Nair

Ungkil : Chandrakumar

IPL Kochi Fan : Don't know the name

You are the MP from Trivandrum representing natives. The party members and leaders from Trivandrum have to obey you and to cooperate with you. In my view they want to control you within the party. Then how can we support you beyond party politics. The margin of votes you got from Trivandrum belongs to neutral voters. Don't try to lead them on disapointments. We know that you have a highest position in our mind as a corrupt free (different from other MPs) well wishing mind for the development of Trivandrum. There was no planing how to receive you in a deciplined manner.
I am sorry for this post against your Congress Party.
See the responses from Dr.tharoor like the following which is sweat to me.
Tharoor soon asked the District Congress Committee leaders to move out lest the reception should inconvenience passengers. read more>>>